Strona główna » Bądź na bieżąco. Wydawnictwa COBRPP
aktualności

Bądź na bieżąco. Wydawnictwa COBRPP

Reklama

Centralny Ośrodek badawczo-Rozwojowy Przemysłu poligraficznego oprócz działalności związanej bezpośrednio z pracami naukowymi i certyfikacją produkcji prowadzi również działalność wydawniczą.

Ośrodek oferuje książki i broszury związane z tematyką poligraficzną, wspierając również zawodowe szkolnictwo poligraficzne. Są to opracowania własne bądź tłumaczenia zredagowane przez specjalistów z naszej branży. Publikacje dotyczące ochrony środowiska oraz BHP są regularnie aktualizowane i dostosowywane do zmieniających się przepisów, odzwierciedlając aktualny stan prawny i wiedzę technologiczną. Ciągle analizujemy potrzeby rynku i modyfikujemy nasz plan wydawniczy tak, by zapewnić dostęp do najważniejszych i najczęściej poszukiwanych informacji.

Wydawnictwa można zamówić poprzez internetowy formularz zamówienia lub nabyć osobiście w COBRPP. niektóre tytuły można także zakupić w niektórych księgarniach.

ACTA POLIGRAPHICA: Tematyka pisma obejmuje poligrafię jako dziedzinę wiedzy naukowej i przemysłu oraz traktuje ją jako spójną domenę nauki, techniki i sztuki. W związku z tym „Acta Poligraphica” obok artykułów poruszających problematykę ściśle poligraficzną, zamieszczają prace dotyczące projektowania druków i grafiki użytkowej. „Acta” są również miejscem publikacji programistów systemów typograficznych oraz wszelkiego oprogramowania służącego przygotowaniu do druku. Zamieszczane będą także artykuły bibliologiczne związane z drukarstwem historycznym lub współczesnym. Czasopismo otwiera swoje łamy dla recenzji nowych książek związanych z tematyką pisma.

W ogólnych założeniach redakcyjnych, treści poligraficzne, bibliologiczne, graficzno-dizajnerskie czy historyczne mają razem służyć restytucji zapomnianego etosu drukarstwa. Dnia 18 grudnia 2015 roku zatwierdzono ministerialny wykaz czasopism wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację. Autorzy artykułów naukowych w „Acta Poligraphica” uzyskają pięć punktów.

Angielsko-polski leksykon terminów poligraficznych: Leksykon jest owocem starannej pracy zespołu doświadczonych specjalistów od lat związanych z branżą poligraficzną, mających praktykę w pracy badawczej i dydaktycznej. Leksykon stanowi rozszerzenie Angielsko-polskiego słownika terminów poligraficznych (COBRPP 2010) i obejmuje ponad 3800 haseł – od typografii poprzez procesy wydawnicze, teorię barwy, komputerowe przygotowanie do druku aż po drukowanie, uszlachetnianie i procesy introligatorskie. Wszystkie angielskie terminy posiadają polskie objaśnienia, a książkę zamyka polsko-angielski indeks słownikowy.

Leksykon stanowi podręczne kompendium wiedzy, które bez wątpienia będzie przydatne uczniom szkół poligraficznych, studentom kierunku papiernictwo i poligrafia, a także osobom związanym zawodowo z działalnością poligraficzno-wydawniczą. Bogactwo i aktualność terminów zawartych w Leksykonie z pewnością ułatwi opanowanie współczesnej angielskiej terminologii poligraficznej tym wszystkim, którzy stykają się z nią w swojej codziennej pracy.

Na podstawie informacji COBRPP

Reklama   

Partnerzy wortalu

Aktualne wydanie

Reklama

Reklama